La Polla
Concierto Sala Guadanya (Castelló del Rugat)